کتاب شجره طیبه در بلاد افغانستان جلد دوم

مدیر ۱۱:۴۲ ق.ظ ۰
کتاب شجره طیبه در بلاد افغانستان جلد دوم

معرفی کتاب شجره طیبه در بلاد افغانستان جلد اول:

شامل مزارات امامزادگان(ع) و تیره های مختلف سادات و مفاخر ولایت کابل، کنر ، میدان شهر، پروان، غزنه، ارزگان، دایکندی، بامیان ماوراء النهر، گرجستان، تاجیکستان، سمرقند، بخارا، ازبکستان، ترکمنستان، مرو، بلاساغون و علل مهاجرت های آل ابوطالب(ع) و لیست دویست نفر از نسابه های عظام

فهرست کتاب:

 فصل اول:امامزادگان(ع)، سادات و مفاخر ولایت کابل

پیشینه و مزارات امامزادگان(ع) و سادات و مفاخر ولایت کابل 

شرح حال ابوخالد کابلی به طور خلاصه 

محل شهادت عبدالله اشتر کابلی و یاران کوه علج افغانستان است  

نسب نامه ی بعضی از فرزندان محمد کابلی 

سادات صادقی نسب در کابل 

اعقاب محمد الکابلی بن عبدالله الاشتر به روایت دیگر

اعقاب الحسن الاعور

سادات سجادی و حسینی کابل 

سادات استالیف در شمال کابل

سادات پغمان کابل 

مزارات کابل به نقل از حاج الخلیل 

مزارات دیگر کابل به نقل از کتاب مزارات کابل حاج الخلیل 

زیارت پنجه شاه کابل 

مزار میرهاشم آقا کابل 

مرقد میر سید حبیب الله وسط شهدای صالحین و گنبد سه الغ کابل 

مرید با اخلاص بی بی فاطمه 

گنبد مشهور به میر مشهدی کابل 

زیارت چهارده معصوم کابل 

زیارت شاه طاووس کابل 

زیارت شاه شهید کارته شاه شهید کابل 

زیارت سید مهدی آتش نفس کابل 

زیارت مشهور به سید محمود

زیارت بی بی ماهرو

مزار میر سید علی سرمست  

زیارت سید میرجان کابل 

زیارت سید مرد کابل 

زیارت شاه دو شمشیره (علیه الرحمة)

اولین بار فتح کابل بدست اعراب  

فتح دوم اعراب  

مقبره سید مجنون شاه و پدر و فرزند و نواسه اش در کابل 

مقابر باغچه آخندجی(حاجی) واقع قولی آب چکان (محله) دامنه کوه نو آباد ده افغانان 

زیارت سید صالح آقا

زیارت سید کمال آقا کابل 

مزارات گذر بارانه کابل

مزارات گذر ریک خانه کابل 

مدفن سه شهید کابل 

زیارت مشهور به امام زین العابدین کابل 

زیارت مشهور به سید جلال بخاری  

زیارت بابا شوقی کابل 

مزارات گذر مراد خانی 

زیارت سید جعفر آقا و مربوطاتش در اندرابی کابل 

زیارت سادات در محله ده بوری کابل 

مزارات قلعه قاضی کابل 

مزار پیر بلند یا خواجه روشنائی کابل؟

زیارت سخی 

مشاهیر و نخبگان سادات افغانستان

مزار علامه دهر و روشنگر عصر  جناب سید جمال الدین افغانی 

بیدارگر مشرق زمین 

بازگشت جنازه و تابوت سید جمال الدین از ترکیه به افغانستان 

جنازه سید جمال الدین و تشییع آن در کشور عراق و پاکستان 

آثار سید:

شاگردان و پیروان مشهور سید در خارج 

شجره نامه مبارکه سید جمال الدین بزرگ الحسینی بدین قرار است  

قطعه شعری از سید برهان الدین بلخی 

برخی از رجال نامدار افغانستان به طور نمونه 

مشعل دار شریعت و پاسداری  

از مفاخر قرن چهارده

پرچمدار علم و سیاسیت  

مرزبان مدبر و ذراره النبویه(ص)

مرزبان مدبر به روایت دیگر

فخر حوزه علمیه محب اهلبیت عصمت و طهارت و یار صادق ذراره النبویه از باب نمونه 

تولد و آغاز تحصیل 

بازگشت به کابل 

هجرت به نجف اشرف  

خدمات و گسترش توسعه فرهنگی 

تاییدیه از حضرت آیت الله العظمی حکیم(ره)

تالیفات  

شهادت  

ویژه نامه ی شهید مصباح کابلی 

زندگینامه ی شهید سید محمد حسین مصباح 

خورشید خاور

خاطره ای از حجت الاسلام مدرسی حجازی  

زبان گویای ملت به روایت دیگر

پرچم دار آزادی اندیشه 

از مفاخر عارف روشن دل 

یکی از مفاخر بلبل بوستان آل محمد(ص)

میر سید غلام محمد غبار یکی از مفاخر قرن سیزده افغانستان 

شرح حال و کارمایه های غبار

تاریخ تولد میر غلام محمد غبار به روایت دیگر

آثار میر سید غلام محمد غبار

شجره نامه ی غبار

احیاگر فرهنگ ولایت  

زندگی نامه شهید علامه سید اسماعیل بلخی به طور اختصار

تحصیلات  

مبارزات  

شهادت  

آثار علمی فرهنگی و ادبی 

نمونه ای از اشعار شهید بلخی 

شجره نامه مبارکه علامه شهید سید  اسماعیل بلخی بطور سلسله الذهبیه الحسینیه 

سید بهاء الدین مجروح از مفاخر

سید قاسم رشتیا از مفاخر

سید محمد داود حسینی کابلی نقوی نسب  

زندگی نامه 

نسب نامه 

تحصیلات  

وظایف  

شعر

پژوهش   

سخن پایانی 

آثار

داستان ورود سادات نقوی در افغانستان و کابل و هرات  

یکی از مظالم بنی العباس فشار مضاعف بر امام هادی(ع) و …بود

یکی از معجزات آن حضرت  

معجزه دیگر

سعایت از امام هادی (ع)

احضار شبانه امام هادی(ع) توسط متوکل در مجلس شراب  

نظریات مختلف علمای انساب در نسل و عقب سید محمد بن علی الهادی(ع)

نظریه کتاب نخفه عنبریه 

فرزندان سید محمد 

نظریه حضرت آیت الله العظمی مرعشی در معقب بودن سید محمد بن علی الهادی(ع)

اعقاب امام هادی(ع)

نظریه ها درباره جعفر الزکی 

لاطعن فی نسبه 

توضیح 

اعقاب الامام الهادی(ع) از نسل جعفر بنقل از کتاب مناهل الضرب

قول دیگر درباره نسل و عقب جعفر الزکی 

اعقاب جعفر الزکی بنا به قول دیگر

زندگی نامه شیخ بها الملت و الدین زکریای ملتانی قریشی الاصل از دوده مان هباری در کشور هند 

احوالات و مدارج علمی زکریا

احوالات جلال الدین محمد اعظم بخاری شاگرد زکریا

فرزندان سید جلال الدین محمد اعظم بخاری  

فرزندان محمد جلال الدین اوسط مخدوم جهانیان 

خدمات مخدوم 

عالم عارف مجتهد زمان سلاله راستین پیامبر سید جلال الدین محمد اوسط بخاری(معروف)

کرامات عالم عارف حضرت مخدوم جهانیان سید جلال الدین محمد اوسط 

(نظریه نگارنده)

کرامت دیگر مخدوم جهانیان 

در احوالات سید می آرند 

در کتاب سید العارفین گویند 

مدارج علمی و اساتید و شاگردان و تالیفات و عبادت مخدوم جهانیان 

احوالات السید راجوی قتال 

نتیجه گیری ورود امام زادگان(ع) و سادات به افغانستان و …

فرزندان سلطان سید احمد کبیر هرات  

فصل دوم:مزارات امامزادگان(ع)، مفاخر و سادات ولایت غزنه

پیشینه ولایت غزنه و زابل افغانستان 

پیشینه ولایت غزنه به روایت دیگر

احوالات محمود بنا به روایت و تاریخ دیگر

نقیب غزنه ولایت غزنی افغانستان(سادات علوی نسب)

سادات حسنی ملتان و غزنه افغانستان 

سادات اطرفی(علوی)

سادات غزنی 

سادات شاه فاضل و شاه عالمی 

سادات فخری در چند پشت نسبت به حسین اصغر بن زین العابدین(ع) می رساند 

سادات رضوی  

سادات موسوی گردیزی غزنی 

سادات حسینی لنگر

فصل سلسله برخی سادات غزنه 

الفائز برحمه الملک الاکبر سید ابوجعفر

زیارت شیخ عثمان المشهور باربابها قدس سره(از سادات حسنی نسب)

شاهباز اوج تجرید و نظر حضرت شهباز قلندر قدس سره

بنت میر شهباز قلندر

لوح دیگر از اولاد پیر شهباز

العارف باسرار الصوری و المعنوی شیخ عبدالسلام رضوی

زیارت سید نجات علیه الرحمه و البرکات  

زیارت خواجه حمد الله و خواجه یوسف شاه و شاه کابلی علیهم الرحمه 

بقعه امام سید احمد مکی علیه الرحمه 

زیارت های میان قلعه کوشک دولتی و نواحی آن 

مزار پر انوار امام سید حاجی رامکی علیه الرحمه 

زیارت شیخ پادشاه ولی و میر سید محمد غازی علیه الرحمه 

زیارت های قره باغی غزنین 

روضه سوم ریاض الالواح در ذکر سلاطین که الواح آنها مطابق با آسامی مشهوره آنها بود

امیر ناصر الدین سبکتکین 

سلطان محمود غزنوی  

الواح قبرستان ده پیرزاده

الواح قبرستان ده پیرزاده

الواح مقبره بیرون زیارت اربابها قدس الله سره و نواحی آن 

الواح دیگر در بقعه محمد شریفیان

لوح دیگر در مقبره سادات بالاحصار غزنی 

لوح دیگر در مقبره مزار بابا حیدر پهلوان قدس سره

سر حلقه ارباب معرفت و صفایی حضرت حکیم سنایی قدس سره

عبارات لوح حضرت حکیم سنایی این است  

لوحه دیگر در خارج از روضه حضرت سنایی رحمته الله علیه 

احوالات سنایی غزنوی از کتاب مثنوی  

حکایت کتاب ریاض الالواح 

نقاوة خاندان مصطفوی و خلاصه دودمان مرتضوی سید حسن غزنوی قدس سره

مزارات دیگر ولایت غزنه به طور اختصار

کتیبه های دوره غزنوی-غوری  

متن الواح مشایخ و بزرگان سلاطین و امرای غزنه:

آثار و ابدات قرن هفتم هجری مربوط به مدنیت غزنوی  

لوحه سنگ مقبره سلطان شهاب الدین غوری در غزنه 

آثار آبدات قرن ۸ هجری مربوط به دوره غزنوی  

لوحه سنگ حوالی روضه سلطان محمود غزنوی  

لوحه در داخل باغچه سلطان محمود

نمادی از لوحه دیگر در جوار قصر مسعود

حضرت  سیدشاه علی اکبر از سادات حسینی میری غزنه (بکاول)

شجره نامه سادات میری الحسینی غزنه معروف به بلخی 

خلاصه زندگی حضرت سیدمحمودناصرالدین 

امام زادگان محسن آباد در مازندران از نسل حسین اصغر

شاعر متعهد قرن پنجم 

فصل سوم: امامزادگان(ع)، سادات و مفاخر ولایت لوگر، گردیز و کونر

سادات جاغوری  

پیشینه ولایت لوگر و گردیز

تعریف صفاریان از میرغلام محمد غبار(علوی)

خاطره ای از سربازی از حسینی بلخابی 

بهت انگیزی در موضعگیری دیوانه 

سادات کونر

فصل چهارم: امامزادگان(ع)، سادات و مفاخر ولایت پروان و میدان

پیشینه ولایت پروان‌ 

پیشینه ولایت میدان 

سادات جوقل

سید شاه نظام آقا

شجره نامه شاه قباد ولی بطور سلسله الذهبیه الحسینیه ولایت میدان وردک  

شجره نامه یکی از فرزندان شاه دلیر به طور سلسله الذهبیه الحسینیه 

سادات لولنج و شیخ علی بطور سلسله الذهبیه الحسینیه 

احوالات سلطان سید احمد کبیر

اولاد و اعقاب سلطان سید احمد کبیر معروف به شاه برهنه 

اولاد و اعقاب سید یحیی(شاه قلندر)

روایت جهاد شاه قلندر

شجره نامه شاه قلندر بطور سلسله الذهبیه الحسینیه 

فقیه عارف وارسته 

شهدایی از خدام شاه قباد

شاه قباد ولی دیگر

قاری اهل دل 

سادات سنگلاخ(سنکلاخ)

فصل پنجم: امامزادگان (ع) و سادات، مفاخر ولایت ارزگان و بامیان

پیشینه ای از تاریخ ولایت ورزگان 

قصه مشعل فروزان و مزار شاهزاده ابوالقاسم و کرامت شاه طوس در ولایت ارزگان(اجرستان)

شهید و ادیب چیره دست ذراره النبویه 

شاه منصور قدس الله تعالی سره

زیارتگاه های ولسوالی گیزاب، خلج و حومه آن 

مزارات ولسوالی کجران ولایت دایکندی از باب نمونه 

بارگاه ملکوتی و مزار شاه مسعود موسوی و شاه مشهد در ولسوالی دهراود

پیشینه ولایت بامیان(شهر بامیان)

قدرت اسلام در افغانستان 

شیعیان مناطق مرکزی افغانستان و حکایت دیگر

یکی از مفاخر بامیان 

به یاد قدسیان 

مزار آیت الله بهشتی(ره) رئیس شورای اتفاق موسس اولین دولت اسلامی در افغانستان 

مزارات ولایت بامیان به طور اختصار

مزارات فرزندان و میر سید علی سبزواری معروف به  یخسوز در بامیان 

مزار سید شاه حسن آقا در یکه ولنگ   

(حضرت آیت الله العظمی سید محمد حسن رئیس یکاولنگی)

زندگی نامه مرحوم آیت الله سید اسد الله احسانی(ره)

متن نامه های مراجع درباره آیت الله احسانی یکه ولنگ   

متن نامه حضرت آیت الله العظمی شیخ جواد تبریزی(ره)

متن نامه حضرت آیت الله العظمی رحمتی 

متن نامه حضرت آیت الله العظمی اسدالله بیات  

متن نامه امام خمینی(ره)

متن نامه حضرت آیت‏الله العظمی خویی 

متن نامه حضرت آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی  

متن نامه حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی 

متن نامه حضرت آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی(ره)

متن نامه حضرت آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی 

متن نامه حضرت آیت الله العظمی سید شاهرودی  

میر سید آکه موسوی نسب اند 

سادات سولج از فرزندان حسین اصغر بن زین العابدین(ع) هستند 

سید جمال الدین ثانی 

مزارات ولایت چخچران(نخچیران/ آهوان)

عارف واصل و ذراره النبویه 

چگونگی شهادت شاه تراب در شهرستان ولایت دایکندی  

شهادت شاه تراب  

یادنامه‏ى «شاه ناطق» نیلى و میر ناصربیگ   

فصل ششم: امامزادگان(ع)، سادات و مفاخر ماورالنهر

سادات ماورا النهرسادات حسینی نسب  

(سادات حسنی) (نقیب تفلیس کشور گرجستان)

النسبابة اسماعیل بن محمد ، امه ام ولد 

پیشینه شهر سمرقند 

نقیب سمرقند 

و من سادات خجند(علویون)

سادات صادقی نسب السید محمد القزوینی

مزارات سمرقند 

آرامگاه قثم بن عباس بن عبدالمطلب در سمرقند 

پیشینه شهر بخارا کشور ازبکستان 

نمونه مختصر از تالیفات مفاخر در بخارای شریف  

پیشینه بخارا کشور ازبکستان 

نقیب شهر ترمد کشور ازبکستان (سادات موسوی نسب)

نقیب کورته مرو کشور ترکمنستان

مزارات سادات در مرو

سادات حسنی نسب مرو( کشور ترکمنستان)

نسابة مرو

مزارات شهر مرو

راس الحسین(ع) در مرو بنا به قول ابن مازه قرن ششم 

نقیب صغانیان سادات حسنی نسب  

نقیب بلاساغون 

نقیب مرغینان

نقیب اخسیکیت  

مزارات اخسیکیت  

نقیب اورجند  سادات حسنی نسب اند 

فصل هفتم:درسنامه ی حضرت آیت الله رجایی

چگونه نسب و منتسبین به پیامبر(ص) را بشناسیم 

المقدمه اهمیه علم النسب  

الاخبار الوارده فی فضیله معرفه الانساب  

درس نسب شناسی توسط استاد حضرت آیت الله سید مهدی رجایی 

بحث سیادت در کتاب عروةالوثقی 

هاشم کیست  

جلسه اول خلاصه و چکیده درس آیت ا… سید مهدی رجایی در پژوهشکده انساب  

جلسه دوم درس نسب شناسی آیت ا… سید مهدی رجایی

جلسه سوم درس آیت الله سید مهدی رجایی چهارشنبه 

ثواب زیارت رسول الله … :

جلسه چهارم درس آیت الله سید مهدی رجایی چهارشنبه 

جلسه پنجم درس انساب استاد آیت الله سید مهدی رجایی تاریخ

جلسه ششم درس آیت الله سید مهدی رجایی تاریخ 

شرایط نقیب  

وظایف نقیب  

جلسه هفتم درس آیت الله رجایی تاریخ 

تعریف المشجر

جلسه هشتم درس انساب آیت الله سید مهدی رجایی

جلسه نهم درس استاد سید مهدی رجایی

جلسه دهم درس نسب شناسی استاد سید مهدی رجایی

فرزندان حضرت ابوطالب  

جلسه یازدهم درس نسب شناسی درس استاد آیت الله رجایی

جلسه دوازدهم درس انساب استاد آیت الله سید مهدی رجایی

جلسه سیزدهم استاد آیت الله سید مهدی رجایی  درس نسب شناسی 

فصل هشتم: ضمائم و مدارک و تصویرها

فرستادن دیدگاه »

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin