فهرست کتاب شجره طیبه در بلاد افغانستان جلد اول

مدیر ۱۱:۳۹ ق.ظ ۲
فهرست کتاب شجره طیبه در بلاد افغانستان جلد اول

معرفی کتاب شجره طیبه در بلاد افغانستان جلد اول:

شامل خلقت انسان و انبیا و نسل و عقب معصومین(ع)، مزارات امامزادگان(ع)، بلخ، مزار شریف، جوزجان، خلم، آیبک، تخارستان، طالقان، سمنگان، قندوز و …

و علل انتشار طالبیان در جهان، اهمیت علم انساب،چگونه منتسبین را بشناسیم

اسامی نسابه ها و …

فهرست کتاب:

فصل اول:فضیلت انبیاء و ائمه اطهار

ملاک برتری انسانها نزد خداوند در عبودیت تقوا و پرهیزگاری است  

فلسفه بعثت انبیا(ع) ارشاد بشریت است و فضیلت ذاتی و شاخص بودن آنها و…

خلقت نور پیامبر اکرم(ص)

بشارت های تورات و انجیل 

قرآن کریم به مسلمین هشدار می دهد 

ولادت و پرورش پیغمبر(ص)

داستان اصحاب فیل   

بحث روایتی 

داستان سنگ باران اصحاب فیل توسط ابابیل 

پدر و مادر گرامی پیامبر(ص)

فضیلت پیامبر اسلام بر سایر پیامبران 

پیامبران الهی و دعوت انسانها به یکتا پرستی 

نمونه اعتقادی یک عارف شیعی:

نسب رسول الله(ص)

ذکر ولد رسول الله(ص)

ولادت حضرت فاطمه(س) و زنان بهشتی و ویژگی های دیگر

قرآن کریم به مسلمین هشدار می دهد 

حضرت محمد(ص)

کتاب صراط مستقیم درباره امامت از ینابیع الموده قندوزی  

اینک ما و روایات دیگر

نام ۱۲ امام(ع) از کتب مختلفه 

حدیث بعد به حدیث جابر معروف است که می گوید 

اصل حدیث لوح 

حدیث لوح حضرت فاطمه بنت رسول الله(ص) درباره ائمه اثنی عشر

ترجمه حدیث لوح فاطمه(س):

سوالات حضرت خضر از حضرت علی(ع) درباره ائمه اثنی عشر

فضیلت اهل البیت عصمت و طهارت(ع) از نظر آیات و قرآن کریم بطور اختصار

شان نزول سوره کوثر درباره ذریه رسول الله(ص)

جمعیت سادات در جهان 

جواب سلام مادر

وصیتهای پیامبر

وصیت پیامبر درباره غدیر به همه نسل ها تا روز قیامت  

بخش سوم: اعلان رسمی ولایت و امامت دوازده امام در حدیث غدیر

 

فصل دوم :اعقاب و اولاد علی(ع)

ما امتاز به ابی طالب عن غیرهم 

اعقاب ابی طالب  

فی عقب علی بن ابی طالب(علیه السلام).

انا الذی سمتنی امی حیدره

تفصیل اولاد علی(علیه السلام)

المعقبون من ولد علی(علیه السلام)

فی اعقاب الامام الحسن(علیه السلام)(سادات حسنی نسب)

اولاد الامام الحسن(علیه السلام)

اعقاب الامام الحسن(علیه السلام)(سادات حسنی نسب)

اعقاب الحسن المثنی بن الحسن 

اعقاب عبدالله المحض   

اعقاب محمدالنفس الزکیه 

اعقاب الحسن بن محمد النفس الزکیه 

اعقاب طاهر بن محمد النفس الزکیه 

اعقاب ابراهیم بن محمد النفس الزکیه 

اعقاب عبدالله الاشتر

اعقاب محمد الکابلی بن عبدالله الاشتر

اعقاب الحسن الاعور

اعقاب محمد النقیب بن الحسن الاعور( سادات حسنی )

اعقاب الحسین بن الحسن الاعور

اعقاب عبدالله بن الحسن الاعور

اعقاب علی بن عبدالله بن الحسن الاعور

اعقاب القاسم بن عبدالله بن الحسن الاعور

اعقاب احمد الجندی بن عبدالله بن الحسن الاعور

اعقاب الحسین بن عبدالله بن الحسن الاعور

اعقاب احمد بن الحسن الاعور

اعقاب علی بن الحسن الاعور

اعقاب الحسن بن الحسن الاعور

اعقاب ابراهیم بن محمد الکابلی(سادات حسنی)

اعقاب القاسم بن محمد النفس الزکیه 

اعقاب ابراهیم قتیل باخمرا

اعقاب الحسن بن ابراهیم قتیل باخمرا

اعقاب محمد الحجازی  

اعقاب ابراهیم الازرق 

اعقاب احمد بن ابراهیم الازرق 

فی اعقاب الامام الحسین(علیه السلام)

اعقاب الامام حسین(علیه السلام)(سادات حسینی نسب)

ترجمه الامام علی زین العابدین(علیه السلام)

اعقاب الامام زین العابدین(علیه السلام)(سادات حسینی و سجادی نسب)

ترجمه الامام محمد الباقر

اعقاب الامام الباقر(علیه السلام)

اعقاب عبدالله الباهر

اعقاب عمر الاشرف  

اعقاب الحسین الاصغر

اعقاب علی الاصغر

اعقاب علی بن عمر الاشرف  

اعقاب زید الشهید(معروف به سادات حسینی)

اعقاب یحیی بن الحسین ذی الدمعه 

اعقاب احمد بن یحیی بن الحسین ذی الدمعه 

اعقاب عیسی موتم الاشبال 

اعقاب الحسین غضاره بن عیسی موتم الاشبال 

اعقاب محمد بن زید الشهید 

اعقاب محمد بن محمد بن زید الشهید(سادات حسینی)

اعقاب جعفر الشاعر بن محمد بن زید الشهید 

اعقاب محمد بن جعفر الشاعر بن محمد بن زید الشهید 

اعقاب محمد بن علی بن الحمانی 

اعقاب زید بن علی الحمانی(حسینی نسب)

اعقاب علی غراب بن یحیی بن علی 

اعقاب السید احمد القزوینی(حسینی نسب)

اعقاب السید محمد بن الامیر القاسم بن محمد الباقر

اعقاب علی بن ابی الحسین بن علی بن زید بن علی غراب  

اعقاب یحیی بن علی غراب(حسینی نسب)

اعقاب الحسن بیره بن یحیی بن علی بن محمد(حسینی)

اعقاب علی بن علی بن محمد بن احمد 

اعقاب محمد الکوفی بن محمد بن احمد بن محمد بن زید الزاهد 

اعقاب علی بن محمد بن زید الزاهد(حسینی)

اعقاب الحسین بن محمد بن زید الزاهد 

اعقاب داود بن محمد بن جعفر بن محمد بن زید الشهید 

اعقاب احمد السکین بن جعفر بن محمد بن زید الشهید(حسینی)

اعقاب محمد الاکبر بن احمد السکین 

اعقاب محمد الاصغر بن احمد السکین 

اعقاب علی بن احمد السکین(حسینی)

اعقاب جعفر بن احمد السکین 

اعقاب محمد بن علی بن جعفر بن احمد السکین 

اعقاب القاسم بن جعفر بن محمد بن زید الشهید 

اعقاب موسی بن جعفر بن محمد بن زید الشهید(حسینی)

آل زید الشهید 

احفاد جعفر شاعر

ترجمه الامام جعفر الصادق(علیه السلام)

اعقاب الامام جعفر الصادق(علیه السلام)(سادات صادقی نسب)

ترجمه الامام موسی الکاظم(علیه السلام)

اعقاب الامام الکاظم(علیه السلام) (سادات موسوی نسب)

ترجمه الامام علی الرضا(علیه السلام)

اعقاب الامام الرضا(علیه السلام)(معروف به رضویون)

اعقاب ابراهیم المرتضی بن موسی الکاظم 

اعقاب عبیدالله بن موسی الکاظم 

اعقاب جعفر بن موسی الکاظم 

اعقاب عبدالله بن موسی الکاظم 

اعقاب زید النار بن موسی الکاظم 

اعقاب الحسن بن موسی الکاظم 

اعقاب هارون بن موسی الکاظم 

اعقاب محمد العابد بن موسی الکاظم 

اعقاب العباس بن موسی الکاظم 

اعقاب حمزه بن موسی الکاظم 

اعقاب اسحاق الامیر بن موسی الکاظم 

اعقاب اسماعیل بن موسی الکاظم 

اعقاب احمد بن موسی الکاظم 

اعقاب ابراهیم المجاب  

اعقاب الحسین بن موسی الکاظم 

اعقاب موسی المحدث بن اسماعیل بن موسی الکاظم 

اعقاب موسی بن العباس بن موسی الکاظم (علیه السلام)

اعقاب حمزه بن موسی الکاظم(علیه السلام)

اعقاب القاسم الاعرابی بن حمزه

اعقاب محمد الاعرابی 

اعقاب العباس بن محمد الاعرابی 

اعقاب احمد المجدور بن محمد الاعرابی 

اعقاب حمزه بن محمد المجدور بن احمد الاسود

اعقاب الحسن بن محمد المجدور بن احمد الاسود

اعقاب الناصر بن محمد المجدور بن احمد الاسود

اعقاب حمزه بن حمزه بن موسی الکاظم 

اعقاب محمد الاعرابی بن القاسم بن حمزه

اعقاب اسحاق الامیر بن موسی الکاظم 

اعقاب العباس بن اسحاق الامیر بن موسی الکاظم 

اعقاب محمد بن اسحاق الامیر

اعقاب الحسین الصورانی بن اسحاق الامیر

ترجمه الامام محمد التقی(علیه السلام)

اعقاب الامام محمد جواد(علیه السلام)(معروف به سادات تقویون)

اعقاب الامام علی الهادی(علیه السلام)(معروف به سادات نقویون)

اما الامام ابومحمد الحسن العسکری الرضی 

الامام المنتظر المهدی المنتظر(ع)

اعقاب محمد ابن الحنفیه(معروف به سادات علوی)

اعقاب عمر الاطرف(معروف به سادات علوی)

اعقاب محمد بن عمر الاطرف  

اعقاب العباس الشهید 

اعقاب عبیدالله بن العباس الشهید 

اعقاب عبدالله بن عبیدالله بن العباس الشهید 

اعقاب الحسن الاکبر الامیر بمدینه بن عبیدالله بن العباس الشهید 

اعقاب عبیدالله بن الحسن بن عبیدالله بن العباس الشهید 

اعقاب جعفر الطیار(معروف به سادات طالبی)

اعقاب عقیل  بن ابی طالب  

اعقاب عبدالله الجواد بن جعفر الطیار

مزارات کهندژ هرات افغانستان 

امامزاده عبدالله شاعر بن معاویه بن عبدالله الجواد متولد حبشه بن جعفر الطیار

مزار سید عبدالله (صاحب ترجمه اول) از تعلیقات فکری سلجوقی 

کیفیت ساختمان 

فصل سوم: اماکن مقدسه، مزارات، امامزادگان(ع) و سادات بلخ

پیشینه ولایت بلخ افغانستان 

تاریخ و فضائیل و سادات و فقها بلخ و حدیث قدسی 

پیشینه ولایت بلخ مزار شریف و فتح آن به روایت دیگر

قصه بخت النصر

انبیای مدفون در بلخ 

بلخ یا قبه الاسلام و رجال علمی آن:

تشیع در بلخ 

یکی از مفاخر تقوی نسب  

سید علوی ناصر خسرو بن حارث قبادیانی یکی از مفاخر جهان اسلام و سادات…

فرار از بلخ 

در یمکان 

مذهب ناصرخسرو

آثار و تالیفات  

برخی از مظلومیت های شیعه و علویون در طول زمان و مکان 

‏شیوه سخن ناصر

نقبا و سادات عظام که در طول زمان به بلخ وارد شده اند(حسینی نسب)

نقیب کورته بلخ 

از واردین  به بلخ 

ابوطالب حمزه جد اول سادات  سادات موسوی بلخ 

و در قریه آبسنه از توابع بلخ تعدادی  

از واردین اعقاب جعفر الحجه حسینی نسب بن عبیدالله الاعرج 

اعقاب الحسین بن جعفر الحجه 

اعقاب علی النقیب بن الحسن بن الحسین بن جعفر الحجه(حسینی)

از واردین اعقاب محمد بن علی النقیب  

از واردین اعقاب علی نو دولت بن محمد الزاهد بن عبیدالله  

از واردین اعقاب عبیدالله یار خدای  

از واردین اعقاب محمد العالم بن عبیدالله یار خدای  

از واردین اعقاب الحسین نعمه بن عبیدالله یار خدای  

اعقاب علی النقیب بن عبیدالله یار خدای  

اعقاب الحسن بن عبیدالله یار خدای  

اعقاب الحسن بن جعفر الحجه 

اعقاب یحیی العقیقی النسابه( نسب شناس سادات)

اعقاب طاهر بن یحیی النسابه(نسب شناس و نقیب سادات)

از فرزندان عمر اشرف بن زین العابدین(ع)

از واردین‌ سید فاضل البلخی 

اعقاب عمر اطرف سادات علوی نسب  

سادات موسوی  

اعقاب هارون بن موسی الکاظم(ع) سادات موسوی  

سادات حسینی نسب از واردین 

از کتاب فضائل السادات بلخ 

شعرا سادات بلخ،  نیازی بلخی 

از مفاخر بلخ است عالم مصلح(سید برهان الدین بلخی) (سادات تقوی)

و امیر مهدی بلخی 

مزارات معروف بلخ 

نظریه ها

نظریه برادران اهل سنت و جماعت درباره مزار شریف  

ولایت و مزارات جوزجان به ویژه بارگاه مجلل یحیی بن زید شهید(ع)

الجوزجان 

پیشینه ولایت سرپل جوزجان یا جوزجانان 

اقوال درباره جوزجان محل شهادت یحیی بن زید 

مزارات سادات بنی الزهرا(س)

قریه سان یا آسان 

نسب نامه سادات پل برق 

شجره نامه های متفرقه 

فرزندان محمد حنفیه 

«نسب نامه سلطان خواجه احمد لیکاوی رحمه الله علیه» 

نسب نامه دیگر:

«نسب نامه شاه قاسم انوار» 

سادات استر آباد

فرزندان امیر حیدر قدس سره از سه کوچ ایشان 

شجره نامه های متفرق از شمال افغانستان 

تعریف پیشینه بلخاب به طور خلاصه از حجه الاسلام سیدطالب مروج خیر آبادی بلخابی 

احوالات سید حسین جلال الدین ابوالبرکات نقیب بخارا از اسلاف سادات بلخاب  

خلاصه زندگینامه میرسید علی ولی ابوالبرکات ستاره بلخاب  

فرزندان معقب میر سید علی ولی 

عقب میر سید عرب  

عقب سید مراد اولیا بن میر سید علی ولی 

فرزند میر سید نسیم 

نسب السید الحسین المکری الحسینی 

از واردین سادات مختلف در بلخ حسینی نسب  

ولایت سرپل در یک نگاه(سانچارک) از میر حسینی 

سرپل در گذر زمان 

محصولات و منابع طبیعی 

زیارتگاه های مهم 

بلخ و جوزجان یا جوزجانان در آیینه تاریخ 

سانچارک میزبان شاعرانی چون سید علوی و حکیم ناصر خسرو قبادیانی 

نویسنده کتاب دبستان المذاهب می نویسد 

سادات سانچارک  

قلعه ها و نقاط تاریخی…

اماکن مقدسه 

سید محمود اولیاء(معروف به بابای میرزا)

سید جلال بن خواجه علی ابن جمال الدین خاساری  

زیارتگاه معروف به خواجه نهان 

مزار مبارکه امام زاده زید(ع)

مزار مبارکه عبدالله اعرج 

مزار مبارکه سید لالا 

مزار مبارکه سید جان مراد

مزار مبارکه ارواح ایشان 

مزار مبارکه خواجه کلان 

مزار مبارکه سید محمد 

مزار مبارکه و زیارتگاه شاه ابراهیم ولی 

مزار مبارکه و زیارتگاه سید محسن 

مزارات  مبارکه معروف دیگر

مختصری از احوالات مولوی بلخی یکی از مفاخر

یکی از مفاخر ابوزید بلخی 

پیشینه 

منابع 

ابو زید احمد بن سهل بلخی که بود؟

آثار

افکار و عقاید 

تقویم تاریخ ابن بلخی؛ تاریخ نویس گمنام 

سبب تألیف کتاب  

منابع کتاب  

بخش‌های فارسنامه ابن‌بلخی 

بهره‌گیری از فارسنامه ابن‌بلخی 

چاپ‌های فارسنامه‌ابن بلخی 

رسم‌الخط کتاب  

شیوه نثر کتاب  

اندیشه‌ها و افکار ابن‌بلخی 

آثار ابن‌بلخی 

معاصران ابن بلخی 

احیاگر فرهنگ دینی 

مفاخر بلخ 

مجتهد دوراندیش   

زندگی نامه حجت  الاسلام و المسلمین حاج سید حسن رضا عادلی بلخابی 

ولادت  

رفتن به عسکری و دوران تحصیل 

شرکت در جهاد

خدمات فرهنگی و اجتماعی 

شرح حال سید محمد بن شاه پیوند بن شاه قربان عادلی 

مختصری از زندگی نامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین الحاج سید حسن عادلی بلخابی 

شرح حال محقق و استاد محترم حجت الاسلام سید طالب مروج بلخابی(ره):

زندگی نامه مرحوم آیت الله حاج سید میر حسین شریفی 

فقیه وارسته 

فصل چهارم: اماکن مقدسه ، مزارات، امامزادگان(ع) و سادات تخار

پیشینه ولایت تخار به مرکزیت ولایت طالقان 

ولایت طالقان افغانستان 

تخار مرکز ولایت طالقان افغانستان 

سادات حسنی نسب  

سادات اشرفی حسینی در طالقان 

پیشینه ولایت تخار افغانستان 

نقیب ولوالج ولوسوالی رستاق ولایت تخار افغانستان 

سادات صادقی نسب  

نسب سید کمال الدین ولوالج 

ادیب و عارف وارسته مولانا سید جعفر«خلالی» رستاقی 

نقیب استرآباد

(ولایت سمنگان)

انساب سادات علوی نسب طخارستان و خلم(آیبک)

سادات علوی نسب(شهر خلم)(آیبک ولایت سمنگان) حسینی 

پیشینه ولایت قندوز

دانشمند وارسته 

فصل پنجم: تکمله علل گوناگون مهاجرت های فرزندان رسول الله در جهان

آمد، ارمنستان، آذربایجان 

ایج:  از روستاهای بلخ 

ابسنه: از نواحی بلخ 

اخسیکت: از نواحی ترک  

ایلاق 

بلخ 

اولاد جعفر بن حسن بن حسن:

(ماوراء النهر) بلخ:

ماوراء النهر بلخ 

بخارا

بتوما: از نواحی کرمان 

ترمذ 

ترکستان 

حیره : از نواحی فارس   

خراسان 

خوارزم 

خجنده

ذی المروه

رخج: از نواحی زابلستان 

سهرورد: از نواحی آذربایجان 

سابور(شاپور)

سمرقند ازبکستان 

سادات حسینی و علوی سند (هند قدیم)

سودان 

هند 

شاش(چاچ):

قهندز:

کابل 

مروالروذ(مرورود): از شهرهای خراسان 

مرو

ملتان 

هرات  

طالقان 

طائف  

مرو:

مرورود:

فصل ششم: اهمیت علم نسب و چگونه منتسبین را بشناسیم و اسامی

نسابه ها

چگونه نسب و منتسبین به پیامبر(ص) را بشناسیم و اسامی نسابه ها

نسابه های سادات عظام در قرون مختلف  

اهمیت علم نسب از کتاب مهاجران ابی طالب  

قرن اول 

قرن چهارم 

قرن پنجم 

قرن هفتم 

قرن یازدهم 

قرن دوازدهم 

قرن پانزدهم 

القرن الخامس عشر

اسمه ونسبه الکریم 

ابواه

آباوه و اجداده

رحلاته واسفاره

آثار العلمیه الهامة القیمة 

مصادر الترجمة 

اسامی مختصری مقاتل الطالبیین از نسابه‌ها

تاریخ وصایت و سرپرستی یا نقابت  

فی آداب النقابه و شرائطها و علومها

 

فصل هفتم:ضمائم

۲ دیدگاه »

  1. ملیکا سادات فروردین ۷, ۱۳۹۸ at ۱۰:۳۷ ق.ظ - پاسخ

    سلام من کتاب شجره طیبه جلد ۱و۲را میخواستم از کجا باید تهیه کنم

    • مدیر فروردین ۷, ۱۳۹۸ at ۸:۵۰ ب.ظ - پاسخ

      سلام علیکم کتاب بصورت چاپ کثیره ، چاپ نشده میتوانید در صورت تمایل بصورت تک جلدی سفارش دهید.

فرستادن دیدگاه »

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin