علم انساب در گذر تاریخ

مدیر ۵:۱۹ ب.ظ ۶۷

علم انساب در گذر تاریخ

حجةالاسلام والمسلمین سیدمهدی رجایی، مسئول پژوهشکده انساب سادات در مصاحبه با افق حوزه، ضمن تعریف علم انساب به تبیین و تشریح برنامه ها و فعالیت های این پژوهشکده پرداخت. متن این گفت وگو در ذیل تقدیم خوانندگان ارجمند می گردد.

علم انساب در گذر تاریخ

تعریف علم انساب و جایگاه نسب شناسی سادات

 به طور کلی، موضوع علم انساب از تعیین نسب مردم و روش های بررسی و تحقیق آن سخن می گوید و غرض آن، پیش گیری از خطا در تعیین نسب اشخاص است و چون علم انساب، مبنای شرعی، عرفی و اجتماعی بعضی از مسایل مهم می باشد، لذا از پیامبر گرامی اسلام صلی اللّه علیه وآله و ائمه اطهار علیهم السلام روایات متعدد و سفارشات بسیاری در مورد اهمیت پرداختن به علم نسب شناسی وجود دارد.

 رسول گرامی اسلام صلی اللّه علیه وآله می فرمایند: «تعلموا من انسابکم ما تصلون ارحامکم». پیامبر گرامی اسلام صلی اللّه علیه وآله در این روایت به فراگیری نسب شناسی تأکید می فرمایند و آن را منشأ صله ارحام می دانند. و هم چنین پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله در روایت دیگری نیز می فرمایند: در این روایت نیز پیامبر گرامی اسلام صلی اللّه علیه وآله بر لزوم فراگیری نسب شناسی سفارش می فرمایند و صله رحم را مبتنی بر یادگیری این علم می دانند و بیان می فرمایند: «صله رحم مایه محبت در خاندان ها می شود، ثروت انسان را فراوان می کند و موجب طول عمر می شود».

        شیخ طوسی هم در کتاب «امالی» به اسناد خود از امام رضا علیه السلام از پدران معصوم خود از رسول گرامی اسلام صلی اللّه علیه وآله روایت نموده که آن حضرت فرمودند: «کل نسب و صهر منقطع یوم القیامة سترا من اللّه علیه الانسبی و سببی»؛ یعنی تمام نسل ها تا دامنه قیامت قطع می شوند، مگر نسل پربرکت ایشان تا روز قیامت ماندگار است؛ و لذا ما می بینیم روزبه روز، نسل مبارک آن حضرات فراوان تر و مقصود خداوند از آیه: «انا اعطیناک الکوثر» آشکارتر می شود.

      در اهمیت نسب شناسی، با مراجعه به سیره ائمه اطهار علیهم السلام می بینیم، که حضرت علی علیه السلام پس از شهادت همسر گرامی شان، حضرت فاطمه زهرا سلام اللّه علیها، در انتخاب همسر، به برادرشان عقیل، که از نسب شناسان زمان خود بوده، می فرمایند: همسری برای من انتخاب کن که از خاندان های شریف و از شجاعان عرب باشند و عقیل پس از بررسی های لازم، بانوی مجلله و مکرمه، یعنی حضرت ام البنین سلام اللّه علیها را پیشنهاد می دهد و از همین خانم، فرزند بزرگواری مانند حضرت ابوالفضل العباس سلام اللّه علیه و برادران گرامیشان به دنیا آمدند.

       از سوی دیگر، خداوند در آیه شریفه: قل لاأسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی، به مؤدت اهل بیت پیامبر گرامی اسلام صلی اللّه علیه وآله سفارش نموده که مؤدت به این خاندان، مستلزم شناخت آنها و شناخت این خاندان نیز آشنایی با علم انساب را لازم دارد.

  سیر تاریخی پیدایش و تطور علم انساب

      قبل از پیامبر گرامی اسلام صلی اللّه علیه وآله، نسب شناسی در میان اعراب برای شناخت قبایل رایج بود، ولی در زمان صدر اسلام و پس از آن، با افزایش ذریه پیامبر صلی اللّه علیه وآله و اهمیت ویژه این خاندان، نسب شناسی خانواده پیامبر صلی اللّه علیه وآله از اهمیت خاصی برخوردار شد.

        اولین کسی که در علم انساب سادات، کتاب نوشت، یحیی نسابه، فرزند حسن بن جعفر بن عبیداللّه اعرج ابن حسین اصغرابن امام زین العابدین علیه السلام بود که سلسله خاندان اهل بیت علیهم السلام از آغاز تا زمان خود را ثبت کرد.

حجةالاسلام والمسلمین سیدمهدی رجایی مسئول پژوهشکده انساب سادات

ذریه سادات حسنی وحسینی                            

         ذریه سادات حسنی از دو فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام، یعنی حسن بن حسن (حسن مثنی) و زید بن حسن هستند. حسن مثنی، داماد حضرت امام حسین علیه السلام می باشند که از همسرش (حضرت فاطمه بنت حسین) سه فرزند به نام های: عبداللّه محض، ابراهیم غمر و حسن مثلث داشته از اینها دارای نسل می باشند و هم چنین از دو فرزند دیگرش به نام های داوود و جعفر نیز نسل دارد.

          زیدبن حسن، که فرزند دوم امام حسن مجتبی علیه السلام می باشد. از طریق یکی از فرزندانش به نام حسن امیر ادامه نسل یافت و نسل حسن امیر نیز از طریق شش فرزندش به نام های: قاسم، علی، اسماعیل، ابراهیم، اسحاق و زید تداوم یافت که از هر کدام از این شش فرزند، نسل های فراوان به وجود آمده است.

        به موازات سادات حسنی، سادات حسینی قرار دارند که به طور کامل از نسل حضرت امام زین العابدین علیه السلام می باشند. امام زین العابدین علیه السلام شش فرزند به نام های: «زید، عبداللّه باهر، عمراشرف، حسین اصغر، علی اصغر و محمدباقر» داشته که اکنون از این شش فرزند بزرگوار، نسل های گسترش یافته ای وجود دارند.

        زید شهید، که از سه فرزندش به نام های: «حسین، عیسی و محمد» نسل های فراوانی دارد؛ عبداللّه باهر برادر تنی امام محمد باقر علیه السلام است؛ حسین اصغر که از دو فرزندنش به نام های «عبیداللّه اعرج و حسن»، نسل های بسیار فراوانی دارد.نسل امام محمدباقر علیه السلام نیز کلیه سادات «صادقی، موسوی، رضوی و نقوی» می باشند.

        در مراحلی از تاریخ شاهدیم که سادات بر ضد حکومت های وقت قیام می کنند؛ برای مثال، در زمان منصور دوانقی عباسی، سادات حسنی هم چون محمد نفس زکیه(فرزند عبداللّه محض) در مدینه و برادرش ابراهیم باخمرا در بصره قیام می کنند که بعضی از این قیام ها به شکست منجر می شود و در نتیجه، رهبران این قیام به سرزمین های دیگر رفته و در آن سرزمین ها سلسله ای را تشکیل می دهند.

       مثلا ادریس بن عبداللّه محض، پس از شکست قیام حسین شهید فخ به مغرب می رود و در آن جا سلسله حکومت ادراسه را تشکیل می دهد و نسل فراوانی در آن سرزمین از همین ادریس به وجود می آید و برادر دیگرش، یحیی به دیلم و طبرستان می رود و در شمال ایران ذریه سادات را مستقر می سازد که امروزه نسل فراوانی از سادات، در آن سرزمین می باشد.

       در اوایل غیبت صغری، طبق توافقاتی که میان حکام وقت و بزرگان سادات شد، امتیازی به سادات داده شد که به تأسیس دارالنقابه ها انجامید. در این دارالنقابه ها، نقیب النقابی از طرف حکومت مرکزی تعین می شد که او برای هر شهر نقیبی مشخص می کرد.

       در این دارالنقابه ها، پرونده های خاصی برای سادات با عنوان «جریده» ثبت می شد. این دارانقابه ها که تا اواسط دوره حکومت صفویه وجود داشت، بهترین جا برای حفظ انساب سادات بود، اما متأسفانه این دارالنقابه ها از اواسط دوران صفویه برچیده شد و خلل بزرگی در انساب سادات به وجود آمد و پس از آن، مرکز خاصی برای ضبط و حفظ نسل سادات و کیان آنها وجود نداشت، هر چند این دارالنقابه ها در برخی از کشورهای اسلامی وجود دارد.

       علمای بزرگ نسب شناسی در هر زمانی برای حفظ سلسله سادات از گزند حوادث، اقدام به تألیف کتب انساب نمودند که هم اکنون مقداری از این کتاب ها در دسترس می باشند.

علمای نسب شناسی

        علما در طول تاریخ با تلاش خستگی ناپذیری که انجام داده اند، بانی اقدامات مهمی برای سادات شده اند و با زحمات فراوانی که کشیده اند، این علم را در طول تاریخ از صدر اسلام تاکنون بازسازی کرده و از آن پاسداری نموده اند و کتاب های فراوانی هم در این زمینه تألیف کرده و با تشکیل مراکزی درصدد حفظ سلسله نسب سادات برآمده اند.

       مرحوم آیةاللّه العظمی مرعشی نجفی قدس سره مقام ویژه ای در این زمینه داشتند؛ ایشان این علم را بازسازی و احیا نمودند، کتاب های خطی فراوان و ارزش مندی در این باره از کشورهای مختلف جهان جمع آوری و برای استفاده همگان، اکثر آنها را چاپ و منتشر کردند. ایشان همین طور کتاب های ارزش مندی مانند «مشجرات ال الرسول» را با قلم خودشان نوشتند و تعلیقات فراوانی هم بر کتاب «عمدةالطالب» زده اند، که اکنون در پنج جلد آماده چاپ می باشد و در واقع با جمع آوری مهم ترین مصادر و منابع نسب شناسی که حدود چهل جلد آن فعلا به چاپ رسیده، حیاتی دوباره به این علم بخشیدند.

 ارتباط علم نسب شناسی  با علم فقه

        فقه اسلامی برای سادات، احکام ویژه ای دارد؛ برای مثال، در فقه داریم که صدقات واجب (مانند زکات فطره) غیر سیدها بر سادات حرام است و لذا حضرت زینب سلام اللّه علیها در هنگام ورود به شهر کوفه، وقتی دیدند که خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام، مورد ترحم کوفیان قرار گرفته اند و کوفیان به کودکان آنها خرما و… می دهند، آن چیزها را از دست آنها گرفتند و به کوفیان برگرداندند و فرمودند: «الصدقة علینا محرمة».

       در مسئله عادت زنانه نیز که فقهای عظام فرموده اند: زن قرشیه (یعنی سیده) تا شصت سال عادت ماهانه حساب می کند، ولی زن غیرقریشه (یعنی غیرسیده) تا پنجاه سال عادت ماهانه حساب می کند، شناختن سادات و جایگاه علم نسب شناسی آشکار می گردد؛ هر چند این دو مسئله مورد اختلاف فقها بوده و جای بحث دارد.

       هم چنین در مسئله سیادت از طرف مادر هم که بین سیدمرتضی و سایر فقها اختلاف است، مشهور فقها گفته اند: سید بر کسی اطلاق می شود که از طرف پدر به یکی از ائمه معصومین علیهم السلام منتهی گردد، ولی کسی که فقط از طرف مادر به یکی از ائمه معصومین علیهم السلام برسد، سید معنوی است و احکام فقهی سیادت بر او اجرا نمی شود.

حجةالاسلام والمسلمین سیدمهدی رجایی مسئول پژوهشکده انساب سادات

 نسب شناسی و جایگاه اجتماعی سادات

        از آنجا که سادات از زمان پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله و ائمه اطهار علیهم السلام، طبق دستورات ایشان از جایگاه ویژه ای برخوردار بودند، ضرورت داشت که در جامعه هم از دیگران تشخیص داده شوند و این موارد نیازمند علم نسب شناسی بود. البته ضرورت تمییز سادات در جامعه، سابقه تاریخی دارد که به چند نمونه آن اشاره می شود:

۱ – پوشیدن عمامه سیاه برای عالمان سید و پوشیدن شال سبز برای عوامان آنها؛ چنان چه در روایات داریم که پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله در روز عیدغدیر، عمامه سیاه بر سر مبارک حضرت علی علیه السلام گذاشته اند و هم چنین در روایات آمده است: هنگامی که پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله حضرت علی علیه السلام را به غزوات و جنگ ها می فرستادند، عمامه سیاه بر سر مبارک آن حضرت می گذاشتند.

 ۲- وجوب احترام به سادات و اکرام آنها که اکرام و تعظیم سادات، در واقع اکرام و تعظیم پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله و خاندان عصمت علیهم السلام است.

 ۳- قیام (بلندشدن) برای سادات در مجالس، چنان چه از پیامبر صلی اللّه علیه وآله روایت شده: «لایقوم احد لاحد الا للحسن و الحسین و ذریتها.»

 ۴- برگزاری مراسم عیدغدیر، که کلیه طبقات و اقشار مردم در چنین روزی به خانه سادات می روند و نسبت به سادات، ابراز محبت و خرسندی می کنند. نسبت به جایگاه اجتماعی سادات، موارد فراوانی وجود دارد، که به همین چند مورد بسنده می کنم.

 اصطلاحات نسب شناسی

       هر علمی دارای اصطلاحات خاص خود است، علمای نسب شناسی هم اصطلاحات خاصی را در این علم به کار برده اند، که به چند نمونه آن اشاره می شود:

 ۱- صحیح النسب؛ به سلسله نسبی می گویند که به شهادت شهود و بینه شرعیه، شبهه ای در اتصالشان به یکی از ائمه اطهار علیهم السلام وجود ندارد.

 ۲- مقبول النسب؛ به گروهی گفته می شود که نسب شان برای بعضی از نسابه ها، بر اساس قرائن و شواهدی مقبول واقع شده است، ولی ممکن است برای دیگر نسب شناسان مورد قبول نباشد.

 ۳- مردودالنسب؛ به گروهی اطلاق می شود که نسب آنها طبق قواعد و ضوابط علم نسب شناسی، مردود می باشد.

 ۴- مشهورالنسب؛ به گروهی گفته می شود که نسب آنها با ضوابط علم انساب، سازگاری ندارد، اما سیادت آنها طبق شهرتی که دارند صحیح است.

 ۵- فی صح؛ این اصطلاح را در جایی استفاده می کنند که نسب شخص، مجمل و مبهم باشد؛ یعنی هم احتمال دارد نسل داشته باشد و هم احتمال دارد نسل نداشته باشد.

 ۶-اعقب؛ این اصطلاح در جایی ذکر می شود که طرف دارای عقب و نسل باشد.

 ۷- فی نسب القطع؛ یعنی طرف دارای نسل بوده، اما به مرور زمان، نسل وی منقطع گردیده است. گفتنی است، علمای نسب شناس، رساله هایی در اصطلاحات این علم نوشته اند که بعضی از آنها به چاپ رسیده و در دسترس می باشند.

 شیوه هایی از کار نسب شناسان

        از زمانی که نسب شناسی پا گرفت، نسب شناسان به روش های مختلفی عمل می کردند؛ بعضی نسابه ها با سفر به اماکن مختلف و برخورد با خاندان سادات، در صدد جمع آوری انساب آنها می شدند، بعضی هم در محدوده جغرافیایی خودشان به جمع آوری و مطالعه انساب قناعت می کردند، بعضی ها نیز با استفاده از آثار دیگران، به تدوین علم الانساب می پرداختند، بعضی دیگر از نسب شناسان هم با تأسیس مرکزی، هم چون دارالنقابه به جمع آوری و تدوین انساب سادات می پرداختند و بعضی ها با استفاده از منابع حدیثی، رجالی، تاریخ و تراجم، انساب سادات را استخراج و تدوین می نمودند و هر نسابه، شیوه خاصی را ابداع می نموده و بدان عمل می کرده است.

        در هر کشوری هم طبق شیوه خودشان عمل می کردند و روشی که در بعضی بلاد عمل می شد، با شیوه های دیگر تفاوت داشت و این اختلاف در روش ها باعث شده که قالب ریزی یک شیوه همگانی لزوم پیدا کند. برای همین نیز در مجموعه ای به نام «الموسوعةالنسبیه»، سعی شده نظر نهایی هر نسب شناس را مدنظر قرار داده شود و همه آنها را در یک جا گردآوری گردد، تا مجموعه این روش ها برای همه نسب شناسان قابل استفاده شود.

 به چه کسانی امامزاده می گویند؟

        در لغت، به فرزندان بلافصل ائمه معصومین علیهم السلام اطلاق می شود و در اصطلاح و عرف، به هر سیدی که از نسل یکی از ائمه اطهار علیهم السلام باشد اطلاق می گردد، اما مجاز نیستیم هر سیدی که از دنیا رفت، قبرش را به عنوان امامزاده قرار دهیم، بلکه آن دسته از سادات را می توانیم امامزاده بدانیم که در زمان حیاتشان، از جایگاه اجتماعی، اخلاقی و معنوی والایی برخوردار بودند.

       ما می بینیم بعضی از امامزادگان، مورد عنایت بسیار خاص اهل بیت علیهم السلام قرار داشته اند؛ مثلا حضرت فاطمه معصومه سلام اللّه علیها، فرزند بلافصل حضرت امام موسی کاظم علیه السلام یکی از اینها می باشد که برادر گرامی شان، حضرت امام رضا علیه السلام در مورد ایشان می فرمایند: هر کسی که «عارفا بحقها»، مقبره او را زیارت کند، بهشت بر او واجب می شود.

      حضرت امام هادی علیه السلام در مورد حضرت عبدالعظیم حسنی که با چند فاصله به حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام می رسد می فرمایند: «هر کس قبر او را زیارت کند، مانند آن است که به زیارت امام حسین علیه السلام رفته است». امامزاده هایی در ایران و دیگر کشورها وجود دارند که از اعتبار شایانی برخوردار می باشند. مانند امامزاده احمد بن موسی الکاظم علیه السلام (معروف به شاه چراغ) در شیراز، امامزاده علی بن محمدباقر علیه السلام در اردهال کاشان و دیگر امامزاده هایی که قدمت تاریخی دارند و سالیان سال، مرکزی برای برگزاری مراسم دینی و توسلات معنوی مردم بوده اند، مورد تأیید هستند، هر چند شجره نامه معتبری نداشته باشند.

       متأسفانه قریب به نوددرصد امامزادگان، در عین آن که مورد تأیید و احترام می باشند، به علل گوناگون فاقد شجره نامه اند و تهیه شجرنامه برای آنها غیرممکن می باشد. رخداد تأسف بار دیگری که در همین اواخر به وجود آمده، این است که اشخاص غیروارد، با همکاری بعضی از مراکز، اقدام به تهیه شجره نامه های جعلی و غیرواقعی برای این امامزادگان نموده اند که به هیچ عنوان مورد تأیید نمی باشند و به صورت ناآگاهانه، سبب بسیاری از مشکلات و زیر سؤال رفتن اصل این امامزاده ها می شوند.

 روش های احراز سیادت

       چنان چه پیش از این عرض کردم، در اصطلاح شرع و ضوابط علم انساب، سید به کسی می گویند که از طرف پدر به یکی از ائمه معصومین علیهم السلام برسد. برای احراز این سیادت، سه راه شرعی و معتبر داریم که این گونه اند:

 ۱-اشتهار صدها ساله ی یک خاندان به سیادت، به گونه ای که همه اهل محل، این خاندان را از دیرزمان به سیادت بشناسند و به سیادتشان اعتراف کنند.

 ۲- شهادت دو عادل آگاه، که در اصطلاح آن را بینه شرعی می گویند؛ یعنی چنان چه دو نفر عادل، مورد اعتماد و آگاه به مسایل نسب شناسی به سیادت کسی شهادت دهند، شرعا مورد قبول است.

 ۳- وجود اسناد و مدارک بسیار معتبر در خاندان، که بر سیادت این خاندان دلالت کنند و این اسناد عبارت اند از: الف: شجره نامه معتبر که به تأیید علمای نسب شناس رسیده باشد. ب: اسناد سیادت که در قدیم سراغ بزرگ محل، کدخدای محل و آقای محل می رفتند و آن شخص هم از روی شناختی که با این خاندان داشت، سندی مبنی بر سیادت این خاندان می نوشت و به آنها می داد. ج: وجود وقف نامه ها و امثال این گونه اسناد معتبر، که سیادت این خاندان در آنها قید شده باشد. بنابراین، با این سه شیوه، سیادت یک خاندان ثابت می شود و هیچ راه دیگری، برای اثبات سیادت، شرعیت ندارد.

 برخی  منابع نسب شناسی

      منابع اساسی هر علمی، مهم ترین منبع شناخت آن علم اند و در علم انساب هم منابع مهمی داریم که اصول این علم را معرفی می کنندو نیز شجره نامه های عرضه شده را بر اساس همین منابع ارزش گذاری می کنند.

 از کتاب هایی که در این زمینه بسیار مورد توجه هستند و از جامعیت بالایی برخوردارند، یکی کتاب «عمدةالطالب» تألیف علامه نسابه ابن عنبه داوودی است. دیگری کتاب «الفخری» تألیف قاضی ازورقانی، «الشجرةالمبارکه» تألیف فخررازی، «لباب الانساب» تألیف بیهقی، «الاصیلی» تألیف ابن طقطقی، «سراج الانساب» تألیف ابن کیاگیلانی و ده ها کتاب دیگر که تحقیق و نشر یافته اند. البته منابع دیگری، هم چون کتاب «المجدی» و «تهذیب الانساب» عبیدلی و غیره چاپ و منتشر شده اند که مجموع این آثار در حدود چهل عنوان می شوند و برای اولین بار توسط کتابخانه مرحوم آیةالله العظمی مرعشی نجفی قدس سره چاپ و منتشر شده اند. مجموع این کتاب ها  در قالبی نو و در مجموعه ای به نام «الموسوعةالنسبیه» گردآوری شده، که چند جلدی از آن نیز به چاپ رسیده است.

 مجموعه «الموسوعة النسبیه»

       این مجموعه از چند بخش تشکیل شده که بخش اول آن با عنوان «المعقبون من آل ابی طالب» در سه جلد به چاپ رسیده است. جلد اول (از بخش اول) در مورد امام حسن علیه السلام است و جلد دوم و سوم هم در مورد نسل امام حسین علیه السلام می باشند. بخش دوم این مجموعه، «المحدثون من آل ابی طالب» است که این بخش نیز در سه جلد تألیف شده و به چاپ رسیده است و در آن، نسب هر محدث سیدی از زمان ائمه اطهار علیهم السلام تا به امروز، با مجموع احادیث آنها گردآوری شده است.

       از بخش هایی دیگر این مجموعه، که هنوز به چاپ نرسیده اند، یکی «الادباء من آل ابی طالب» است، که به معرفی ادیبان سادات و نمونه اشعار آنها در طول تاریخ می پردازد. دیگری «الامراء و الحکام من آل ابی طالب» است، که به بررسی نسب ساداتی می پردازد که از حکام و امرای مملکت بوده اند. دیگری «الاعیان من آل ابی طالب» است، که به معرفی عالمان نسب شناس از سادات می پردازد. دیگری «النقباء من آل ابی طالب» است، که به معرفی نقیب هایی از سادات می پردازد. دیگری «المزارات و المشاهد من آل ابی طالب» است، که اماکن و مقابر شخصیت های سادات را معرفی می کند. دیگری «الثائرون من آل ابی طالب» است، که به معرفی قیام کنندگان از سادات در طول تاریخ می پردازد و بخش های دیگر نیز در این مجموعه «موسوعةالنسبیه» هستند، که در حدود چهل مجلد، آماده چاپ و نشر می باشند. البته کتاب دیگری با عنوان «الکواکب المشرقة» در سه جلد چاپ و منتشر شده، که در مقام نسب شناسی نیست و تنها به تاریخ سادات و شرح حال آنها می پردازد.

پدیدآورنده: گفت وگو: رمضان علی عزیزی

افق حوزه: ۱۳ آبان ۱۳۸۸ – شماره۲۴۶

۶۷ دیدگاه »

 1. علی مرداد ۱۴, ۱۳۹۲ at ۵:۳۳ ب.ظ - پاسخ

  سلام وتشکر ازمطالب بسیار مفید استدعا دارد در صورت امکان منبعی را معرفی نمائید که بتوانیم در مورداولاد حضرت شاهچراغ تا زمان معاصر تحقیق نمائیم چون ما شجره نامه ای در دست داریم که ما را به حضرت احمد بن موسی ع منسوب مینماید ولی اخیرا در بعضی سایتها ذکر شده که ایشان اولاد نداشتند لطفا مارا راهنمائی نمائید سپایگزارم

  • سیدعلیرضا رضائی دی ۲۳, ۱۳۹۴ at ۱:۲۵ ب.ظ - پاسخ

   بسمه تعالی
   باسلام
   علی جان طایفه ای درشهرری زندگی میکنند بنام سادات سیدروغنی شاطرونان سنگک دارندازسادات حسینی وازاولادشاهچراغ شیرازمیباشندبه هرکس بگوئید نفرآباد یاهاشم آبادبا سیدهای روغنی کاردارم نشان میدهندشجره نامه تاییدشده دارند موفق باشید

 2. محمدجوادصادقی نقدعلی مرداد ۲۷, ۱۳۹۲ at ۱۲:۵۳ ق.ظ - پاسخ

  لطفادرمورد امامزاده های شهرجهرم درفارس اگر اطلاعاتی داریدایمیل کنید.باسپاس فراوان.

 3. مهران صابر شهریور ۲۱, ۱۳۹۲ at ۱۱:۰۷ ق.ظ - پاسخ

  سلام آیامیتوان از انساب خودم باخبرشوم؟

 4. سید هادی مهر ۲۷, ۱۳۹۲ at ۷:۵۶ ب.ظ - پاسخ

  سلام من از سادات بیرجند در خراسان جنوبی هستم و تانام پدربزرگ پدر بزرگم را می دانم ایا می توانید طبق کتب شجره نا مه ام راپیدا کنید

 5. عباس آبان ۲۶, ۱۳۹۲ at ۱۰:۱۱ ق.ظ - پاسخ

  تشکر از معلومات که د اختیار ما گذاشتید

 6. حاجی زاده بلخابی اسفند ۴, ۱۳۹۲ at ۹:۲۸ ق.ظ - پاسخ

  با سلام و سپاس
  مطالب ارزشمند و سودمندی بود. سخنرانی مرجع عالی قدر شیعه، آیت الله العظمی شیخ لطف الله صافی گلپایگانی (صاحب مختخب الاثر پیرامون امام مهدی عج) پیرامون جایگاه سادات و تجلیل از آنان را هم در این سایت قرار دهید. اگر در دسترستان نیست، در نزد نگارنده موجود می باشد، اطلاع دهید، ارائه نمایم.

  • سیدعلی رضا رضائی مرداد ۲۳, ۱۳۹۵ at ۴:۵۰ ب.ظ - پاسخ

   بسمه تعالی
   سلام
   خداآیه اله صافی راحفظ فرمایدخیلی به سادات احترام میگذارد

  • سیدعلی رضا رضائی مرداد ۲۳, ۱۳۹۵ at ۴:۵۲ ب.ظ - پاسخ

   بسمه تعالی
   سلام
   خداآیه اله صافی راحفظ فرمایدخیلی به امامزاده شاه سیدعلی قم ازنوادگان قمربنی هاشم ع احترام میگذارد ماشرمنده ایشانیم

   سیدعلی رضا رضائی نوه نسل ۳۰ امامزاده شاه سیدعلی ع

 7. رسول اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۳ at ۱:۵۱ ب.ظ - پاسخ

  سلام
  شما میتونید کسی رو به من معرفی کنید که علم انساب داشته باشه
  ممنون میشم اگه بتونید تو این مسئله به من کمک کنید

  • مدیر خرداد ۷, ۱۳۹۳ at ۱۰:۰۲ ق.ظ - پاسخ

   با تشکر از نظرات شما، شما می توانید به دفتر انساب سادات حضرت آیت الله رجائی ساعت ۷ الی ۸ بعدازظهر مراجعه نمایید. شماره دفتر:۰۲۵۳۷۸۳۸۱۶۶

   • کربلائی آبان ۱۶, ۱۳۹۶ at ۴:۰۶ ب.ظ - پاسخ

    سلام
    مدیرمحترم سایت موسوی چگونه از سیدعلیرضا رضائی تشکرکنیم که اینقدردقیق وکارشناسانه جواب میدهد
    درودخدابراین سیدبزرگوارباد

 8. محمد ترابی خرداد ۱۸, ۱۳۹۳ at ۱۲:۱۰ ب.ظ - پاسخ

  سلام علیکم
  احتراما اینجانب محمد ترابی استشهادیه خودم را که برای شما ایمیل کردم برای شجره نامه خودمان درصورت که می توانید برای شجرهنامه کمکم کنید به خاطر خداوند کمکم کنید چون دیگر درمانده شده ام و پناه می برم بخدا و هفته ای یک با افتخار خدمت افتخاری در حرم مطهر امام رضا علیه السلام را درام ثواب ان تا هر زمانی که بخواهید تقدیم شما می کنم و به نیابت از شما شیفت می دهم به خاطر خدا کمک کنید ۰۹۱۵۳۲۴۱۰۴۹

  • سیدعلی رضا رضائی مرداد ۲۳, ۱۳۹۵ at ۴:۴۸ ب.ظ - پاسخ

   بسمه تعالی
   سلام محمدترابی عزیزم بااستشهادتنهانمیتوان سیادت راثابت کردبایدچندتاازاسامی پدرانت راداشته باشیدحدود۷اسم ویاازشهروروستای پدریت مدرکی راارائه نمائی تاعلماء انساب بتوانندنظردهندمیدانی اگرکسی سیادت رابه دروغ بگویدملعونست یعنی اگرآدم سید نباشدبگوید سیدم به لعن خداورسولش گرفتارمیشود فرمودندلعنت خدابرکسی است به دروغ بگویدمن سیدم سیدباشدبگویدنیستم خیلی مواظب باش یعنی میگوئی من نوه پیغمبراسلام هستم بعدازمدارک معتبربه آقای رجائی دفتراقای مرعشی قم مراجعه تامشکلتان حل شود انشاء اله

 9. سیّد محمّد روحانی تیر ۲۱, ۱۳۹۳ at ۹:۳۸ ق.ظ - پاسخ

  سلام علیکم
  وبلاگ خوبی دارید.و مورد استفاده قرار گرفت.انشاءالله در پیشبرد اهداف مقدس اسلام عزیز موفق باشید.
  من به لحاظ وظیفه وبلاگ شما را لینک نمودم و شما هم میتوانید وبلاگ حقیر را با نام “وبلاگ قرآن وعترت” لینک بفرمائید.
  درضمن من با توجه به اینکه در شناسنامه ام واژه “سیّد” ثبت شده است چگونه مییتوانم شجره نامه خود را بدست بیاورم.اجرکم عندالله و عندالرّسول

  • مدیر مرداد ۱۰, ۱۳۹۳ at ۱۰:۲۲ ق.ظ - پاسخ

   باسلام؛ آقای سید محمد روحانی؛ چون در شناسنامه کلمه سید نوشته شده است جای خوشحالی است. سادات حسینی ۴۰پشت ، موسوی۳۷ پشت، نقوی۳۵ پشت تا امام معصوم(ع) میباشند. اولا بدانید که از کدام یک از تیره های امام زادگان هستید، دوما شجره نامه داشته باشید،از بنی اعمام پشتی خود کمک بگیرید. سوما تایید شهرت به سیادت از شورای محل، تایید امام جمعه و کپی شناسنامه داشته باشید، یک ماه بعد به شماره ۰۲۵۳۷۸۳۸۱۶۶
   حضرت آیت الله رجائی قم، یک ساعت به غروب تماس حاصل کنید و از ایشان راهنمایی بگیرید کار شما فقط در توان ایشان است. باتشکر از نظرات شما.

 10. سادات بهمن ۳, ۱۳۹۳ at ۶:۱۹ ب.ظ - پاسخ

  آیا تنها به مردمان شیعه سید گفته می شود وبه کسانی دیگریکه سیدهستند اما شیعه نیستند گفته می شود یا خیروهمچنان درباره سید های ولایت تخار معلومات بدهید سادات

  • مدیر بهمن ۶, ۱۳۹۳ at ۱۱:۰۶ ق.ظ - پاسخ

   سلام علیکم؛ فقط به ابناء هاشم و طالبین سید گفته میشود چون ذوی الاقربا پیامبر هستند شیعه و سنی بودن مانع سیادت نیست. تیره های سادات چون ناصر خسرو قبادیان در آن سمت وجود دارند.
   سپاس از نظرتان.

 11. سید حسن اردیبهشت ۳, ۱۳۹۴ at ۹:۳۲ ب.ظ - پاسخ

  چرا ازائمه دیگر کمتر شجره نامه موجود است مثلا امام محمد باقر ودیگر ائمه ع .اگر درزمینه شجره نامه امام محمد باقر ع چیزی موجود هست مرا راهنمایی کنید .باتشکر

  • مدیر اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۴ at ۴:۴۱ ب.ظ - پاسخ

   از امام محمد باقر(ع) که چند فرزند دارند فقط از طریق امام صادق(ع) نسل دارند و فرزندان دیگری چون عبدالله، علی وزید، عبیدالله و ابراهیم بلا عقب هستند.با تشکر

 12. سمیه خرداد ۱۶, ۱۳۹۴ at ۳:۴۷ ب.ظ - پاسخ

  سلام ..ببخشید من سید نیستم ولی چند سال پیش کسی به ما گفت به احتمال زیاد شما جزو ساداتین که نسلشون قطع شده به خاطر زمانهای قدیم که مردم به خاطر کشتن سادات خودشون مجبود بودن به شکل عام دربیارن
  وچند سال پیش هم یکی از بزرگان شیعه مصر که مهمان ایرانی ها بود..به برادر من نیز همین حرف زد که شما جزو ساداتین و ایشان خیلی با اطمینان گفته بود.
  حالا میخوام بدونم اگه من بخوام دنبال نسب خودم باشم ..باید چکار کنم ..اخه حتی به من گفتن که ما سادات حسینی هستیم …حالا میخوام بدونم چه جوری دنبال این مسئله باشم که بتونم اینو ثبتش کنم

  • سیدعلیرضا رضائی اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۵ at ۳:۵۸ ب.ظ - پاسخ

   بسمه تعالی
   سلام
   خواهرم سمیه منم دیده ام کسانیکه نمی دانستندسادات هستندوسیادتشان بعلت دشمن ملعون عباسی واموی گم شده بودوباظاهرشدن علامات سیادت نزدعلماء انساب درقم یادرچاهای دیگرمراجعه نموده وسیادتشان معلوم شدشمامیتوانیدبامدارکی ازشهراجدادیتان به آقای رجائی دفترآقای مرعشی قم مراجعه تاانشاء اله این مشکل حل شوددیدم کسانی مراجعه کردن ونتیجه گرفته اند

 13. سیدعلی حسینی آبان ۲۳, ۱۳۹۴ at ۵:۳۷ ق.ظ - پاسخ

  تشکر وسپاس فراوان از شما اینکه معلومات ارزشمند را در دست رس مان فرار دادین ازخداوندمنان میخواهم در این راستا توفیق بشتر عطا فرماید.

 14. سیدعلیرضا رضائی دی ۲۳, ۱۳۹۴ at ۱:۰۹ ب.ظ - پاسخ

  بسمه تعالی
  باسلام
  ازراهنمائی ومتن شماتشکرمیشودماهم سیدیم ازنسل ۳۳ حضرت عباس ع ونسل ۳۲ امام سجادع یعنی علوی حسینی مابه اجدادمان افتخارمیکنیم به سادات هم مفتخریم موفق باشید سیدعلیرضا رضائی تهران

 15. سیدعلیرضا رضائی دی ۲۳, ۱۳۹۴ at ۱:۱۰ ب.ظ - پاسخ

  بسمه تعالی
  باسلام
  ازراهنمائی ومتن شماتشکرمیشودماهم سیدیم ازنسل ۳۳ حضرت عباس ع ونسل ۳۲ امام سجادع یعنی علوی حسینی جد سی ما امامزاده شاه سیدعلی ع قم میباشدمابه اجدادمان افتخارمیکنیم به سادات هم مفتخریم موفق باشید سیدعلیرضا رضائی تهران

  • رضائی سیدعلیرضا آبان ۱۶, ۱۳۹۶ at ۴:۰۱ ب.ظ - پاسخ

   بسمه تعالی
   سلام
   اشتباه خودرااصلاح میکنم مانسل ۳۶ آقا قمربنی هاشم ع هستیم که گفته بودم نسل ۳۳

   باتشکر سیدعلیرضا رضائی

 16. حمیدرضا اسفند ۱۶, ۱۳۹۴ at ۹:۰۸ ق.ظ - پاسخ

  سلام
  خسته نباشید
  بنده حمیدرضانورانی ساکن چناران واقع درخراسان رضوی هستم احتمال سیادت برای ما بشدت هست اگرکسی مستنداتی درباره خاندان نورانی ها داره ممنون میشم که راهنماییم کنه بنده درنیشابور نورانی هایی رو پیداکردم که جدشان باما یکی بود ودرقوچان هم شنیدم که نورانی هایی هستند که سیادت شان معلوم وشجره نامه شان هم پیدا شده اما متاسفانه ادرس ویاشماره تلفنی از ایشان ندارم که پیگیری کنم وبه دلیل پراکندگی خاندان نورانی ها پیگیری بسیارسخته درضمن اصلیت ماچنارانی نیست وتقریبا ازحدود صدسال پیش به این منطقه امده ایم وهیچ خبری هم از برادران ویاخوانواده جدماهم دردست نیست البته تاحدود شش نسل قبل خودم نام هاشون هست اما جزییات فرزندانشان موجود نیست
  ممنون میشم دوستان کمک کنند ویااگه اطلاعی دارند بابنده تماس بگیرند
  ۰۹۳۵۶۷۴۲۵۱۳

  • سیدعلیرضا رضائی اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۵ at ۴:۰۲ ب.ظ - پاسخ

   بسمه تعالی
   بایدخودت بری محلی که میدانی مدارک جمع کنی یابپرسی اینطوری منتظربمانی فایده نداره نزدعلماء انساب درقم یاشهرخودت مراجعه کن انشاء اله موفق میشوی

 17. سید حمیدرضا میری بهمن ۲۳, ۱۳۹۵ at ۵:۱۶ ب.ظ - پاسخ

  با سلام معتبر ترین کتابی که اعلام می کند که میران سیستان از نسل میر سید احمد میر عزالدین هست احیاء الملوک نوشته شاه حسین کیانی هست همه ی میران پنج استان سیادت آن ها سبت می شود چرا میران سیستان سیادت آن ها را علمای عظام اعلام نمی کنند در صورتی که همه میدانند که میر سید می باشدو در آن زمان در سیستان بزرگ قدیم که شامل نیمی از افغانستان هم می شده از نسل پیامبر زیاد حضور داشته اند تقاضا دارم که به طایفه ی میر کمک کنید تا سیادتشان را بگیرند.متشکرم سید حمیدرضا میری.۹۵/۱۱/۲۳

 18. مصطفی اسفند ۵, ۱۳۹۵ at ۴:۵۹ ب.ظ - پاسخ

  با سلام.بنده نیز از طایفه میر سیستان و از تیره میراحمدی می باشم.خواهشمندیم اگر می توانید اطلاعات در مورد جد ما میر سید احمد میرعزالدین بدست بیاورید دریغ نفرمایید.فامیل عزیز اگه شما هم اطلاعاتی دارید و یا کسب کردید در اختیار من هم بگذارید.mostafa.mmd@gmail.com

  • مدیر اسفند ۱۴, ۱۳۹۵ at ۱۰:۴۸ ق.ظ - پاسخ

   سلام علیکم
   متاسفانه اطلاع ندارم . در محل و فرزندان میراحمدی جستجو کنید. با احترام موسوی هلمندی

 19. سید محمود رضا میر عابدی سجستانی اسفند ۶, ۱۳۹۵ at ۹:۵۰ ق.ظ - پاسخ

  باسلام خدمت مدیر محترم وبزرگوار این سایت بنده حقیر از سادات حسینی هستم ونسبم از طریق سید احمد کبیر ملقب به شاه برهنه به محمد ابن زید شهید ابن حسین اصغر ابن امام سجاد ع میرسه سیادت در شناسنامه ام قید شده ولی شجره اجدادیم در سیلی که روستای مان را برد وخانه ی مان تخریب شد از بین رفته یک تعداد نام اجدادم را در ذهن دارم برای دریافت شجره چکار کنم ناگفته نماند که اجدادم در منطقه هرات وکده وچخانسور بوده اند بعدها به سیستان زابل ساکن شده اند مرا راهنمایی کنید دست بوس سید بزرگوار اقای موسوی هلمندی هستم سیدمحمود زضا میر عابدی سجستانی

  • مدیر اسفند ۱۴, ۱۳۹۵ at ۱۰:۴۹ ق.ظ - پاسخ

   سلام علیکم
   شما تا ۱۰ پشت از شجره خود را برایمان بفرستید تا تحقیق و در صورت امکان سلسله آن شناسایی و طبق ضوابط انساب و موسسه تایید شود. با احترام موسوی هلمندی

 20. فرهود اسفند ۷, ۱۳۹۵ at ۹:۲۷ ب.ظ - پاسخ

  با سلام.آیا شما می دانید که میر اقبال سیستانی (سید میر اقبال آقا) صاحب کتاب چهل حدیث از کدام سادات هستند؟

  • مدیر اسفند ۱۴, ۱۳۹۵ at ۱۰:۴۶ ق.ظ - پاسخ

   سلام علیکم
   متاسفانه کتاب فوق و نیز شجره از ایشان ندیدم تا قضاوت کنم. با احترام موسوی هلمندی

  • سیدعلیرضا رضائی فروردین ۸, ۱۳۹۶ at ۱۲:۱۰ ب.ظ - پاسخ

   بسمه تعالی
   سلام
   فرهودجان ازدفترآقای مرعشی ره قم ایت الله رجائی سوال شود

 21. نیکی اسفند ۱۷, ۱۳۹۵ at ۱۰:۳۰ ب.ظ - پاسخ

  با سلام و خسته نباشید. آیا ممکن است در زمان های گذشته افرادی لقب سید را همانند سادات بروی اسم فرزند خود گذاشته باشند مثلا سیدعلی.البته منظورم در کشور خودمان است

  • سیدعلیرضا رضائی فروردین ۸, ۱۳۹۶ at ۱۲:۱۴ ب.ظ - پاسخ

   بسمه تعالی
   سلام
   نیکی جان نام سید اززمانهای قدیم برسادات بزرگوارمرسوم بوده مال امروزنیست هرکه سیدبوده نه الکی ممکنه بعضی هابخاطرنون و آب وسوء استفاده از سیادت خودراخاطی کرده باشندکه درمرورزمان درنسلهای بعدیشان مانده ولی جدنامعلوم وشجره نامه ندارند

 22. احمد فروردین ۵, ۱۳۹۶ at ۲:۴۰ ق.ظ - پاسخ

  با سلام.بنده احمد سرگزی و از طایفه سرگزی های سیستان هستم.جد ما ملک سید محمد آقا از جلال آباد افغانستان وارد ایران شده و در سیستان سکنی گزیده. ما مشهور به سیادت هستیم و حتی بنده شجره نامه ای هم دارم که به سید حمزه بن عبدالمطلب میرسد. ولی معلوم نیست به کدام امام میرسیم.ممنون میشم در تکمیل کردن شجره کمک کنید.

  • نیکی فروردین ۲۸, ۱۳۹۶ at ۹:۴۱ ق.ظ - پاسخ

   با سلام. برادر عزیز آقای احمد سرگزی، شما از نسل هیچ یک از امامان معصوم نیستید. زیرا حمزه سید الشهدا عموی پیغمبر و حضرت علی می باشد و درنتیجه عموی امامان معصوم و اولادشان هم محسوب میشود.

   • رضائی سیدعلیرضا آبان ۱۴, ۱۳۹۶ at ۲:۰۱ ب.ظ - پاسخ

    بسمه تعالی
    سلام
    نیکی جان
    حمزه سیدالشهداء چون ازنسل هاشم جدپیغمبراسلام است ایشان سیدندچون سیادت ازهاشم شروع میشودپس بچه هاونسل حمزه همگی ازسادات هستندولی ازسادات بنی زهراء مولاعلی نیستند

   • رضائی سیدعلیرضا آبان ۱۴, ۱۳۹۶ at ۲:۰۹ ب.ظ - پاسخ

    بسمه تعالی
    سلام
    نیکی جان
    حمزه سیدالشهداء چون ازنسل هاشم جدپیغمبراسلام است ایشان سیدندچون سیادت ازهاشم شروع میشودپس بچه هاونسل حمزه همگی ازسادات هستندولی ازسادات بنی زهراء مولاعلی نیستند بایدبدانیم این سیدحمزه بن عبدالمطلب کیست شایدحمزه عموی پیغمبر ص نباشد شایدازنوادگان ائمه اطهار س است بایددقیقابگوئیدایشان کی هستندکجازیارتگاهشان است تابررسی شود

 23. نیکی فروردین ۹, ۱۳۹۶ at ۳:۰۹ ب.ظ - پاسخ

  با سلام خدمت سادات بزرگوار آقایان رضایی و موسوی. در کتاب حبیب السیر خواند میر جلد جهارم صفحه ۳۱۸ یکی از شاهزادگان نامش سید عبدالله میرزا بود.برای همین این سوال برایم پیش آمد.متاسفانه امروزه مدعیان سیادت زیاد شده اند و به هر ترفندی قصد دارند که خود را سید کنند. و خود باعث خدشه به سادات اصیل میشود.چه خوب میشود همانند گذشته منصب نقیب برای سادات گذاشته شود.

  • مدیر فروردین ۲۹, ۱۳۹۶ at ۸:۴۲ ب.ظ - پاسخ

   سلام علیکم احداث نقابت برای سادات جهانی در حال بروز و ظهور است و باید سیادت فرد توسط کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی بررسی و تایید شود تا اغیار وارد حریم مقدس سیادت نشود از یک اسم یا چند اسم سیادت فهمیده نمی شود. با تشکر

 24. کربلائی خرداد ۲۴, ۱۳۹۶ at ۹:۵۴ ق.ظ - پاسخ

  سلام
  مدیرمحترم سایت واقعا قدر سیدعلیرضا رضائی این سیدعزیزرابایددانست چقدرایشان ماراراهنمائی میکنداین
  افرادکم گیرمیادخدانسل مقدس سادات رازیادفرماید

 25. اسماعیلی مرداد ۲۲, ۱۳۹۶ at ۴:۱۸ ب.ظ - پاسخ

  باسلام
  موسوی جان رضائی جان سادات بزرگوار
  من ازنسل مجاهدنستوه حسن صباح هستم سرسلسله فرقه اسماعیلیه میگویندحسن صباح سیده پس ماهم سیدمیشویم لطفا شجره نامه ماراتاییدوسیادت ماراتاییدکنیم وبگوئیدازنسل کدام امام فرقه مجاهداسماعیلیه ارث میبره

  • رضائی سیدعلیرضا آبان ۱۴, ۱۳۹۶ at ۱:۵۷ ب.ظ - پاسخ

   بسمه تعالی
   سلام
   اسماعیلی جان برادرم اجدادحسن صباح فرقه اسماعیلیه
   چنین است
   حسن بن علی بن محمدبن جعفربن حسن بن محمد صباح حمیری است
   اومتولد ری است وهیچگونه ربطی به سادات نداردوشخصی جانی ۶امامی است که امام موسی بن جعفر ع وبقیه امامان شیعه راقبول نداردفقط اسماعیل پسرامام صادق ع که درحیات حضرت ازدنیارفت که حسن صباح اورامهدی خواندواین فرقه راتاسیس ومردم راگمراه کرد وحتی خودرا مهدی خواندوسادات بنی زهراء این چنین نیستند پس حسن صباح وشماسیدنیستیدوالسلام

 26. فاطمه شهریور ۱۵, ۱۳۹۶ at ۱۰:۱۴ ق.ظ - پاسخ

  با سلام و احترام
  بنده از طرف پدری به امام موسی کاظم و از طرف مادری به امام حسین منسوب هستم . اسامی اجداد پدری را تا رسیدن به امام کاظم میدانم اما شجره نامه متاسفانه در زمان مهاجرت اجداد از افغانستان به ایران گم شده است. در مورد محل زندگی اجداد فقط همینقدر اطلاع دارم که ساکن افغانستان بوده اند. اسامی اجداد مادری را نیز در حد ۵-۶ نفر اطلاع دارم ایا میتوان نسبت به دریافت شجره نامه اقدام نمود ممنون میشم در این زمینه من را راهنمایی کنید . باتشکر از زحمات شما

  • مدیر آذر ۸, ۱۳۹۶ at ۱۰:۲۹ ق.ظ - پاسخ

   سلام علیکم
   درصورت توان شجره نامه از بنی اعمام پشتی خود تهیه کنید.

 27. فاطمه شهریور ۱۵, ۱۳۹۶ at ۱۰:۵۱ ق.ظ - پاسخ

  در ادامه سوال قبلیم یادم رفت که بگم ما در حال حاضر ساکن مشهد هستیم و تا جایی که اطلاع دارم گویا مزار جد پدری در افغانستان زیارت گاه است. البته میتونم با پرسش و جو متوجه بشم که در کدام شهر افغانستان بوده اند اگه نیازی هست. باز هم ممنون از سایت خوبتون

  • رضائی سیدعلیرضا آذر ۱۱, ۱۳۹۶ at ۵:۴۵ ب.ظ - پاسخ

   بسمه تعالی
   سلام
   اگرجدشماآقاموسی بن جعفر ع است وآن امامزاده ای درافغانستان هست نامش وشجره نامه اش رابامدارک درست خودتان ببریدقم پیش آیه اله رجائی کتابخانه مرعشی نجفی ره بشمامیگویندچه کنید

 28. مشهدی آبان ۱, ۱۳۹۶ at ۴:۴۶ ب.ظ - پاسخ

  با سلام خدمت شما مدیر سایت. میخواستم بدانم که نسب شناسی سادات خراسان را در مشهد چه کسی انجام میدهد؟ مرکز انساب و تراجم آستان قدس رضوی هست و یا مدرسه امام رضا (ع)

  • رضائی سیدعلیرضا آذر ۱۱, ۱۳۹۶ at ۵:۳۴ ب.ظ - پاسخ

   بسمه تعالی
   سلام
   عالمائی هستندولی بامدرک درست برویدقم دفترآیه اله مرعشی ره نزدآیه اله رجائی

 29. علی دی ۱۸, ۱۳۹۶ at ۷:۰۲ ب.ظ - پاسخ

  سلام من از میرهای سیستان هستم و تا ۹پشت قبل رو میدونم و از پدربزرگم شنیدم که از پدرانشون شنیدن که سید هستیم از کجا میتونم مطمئن بشم

  • مدیر بهمن ۶, ۱۳۹۶ at ۱۰:۲۹ ق.ظ - پاسخ

   سلام علیکم؛ برای فهمیدن سیادتان میتوانید از بنی اعمام پشتی خود اگر شجره نامه ای در دست دارند استفاده کنید. با تشکر

 30. سیدحسین فروردین ۲۳, ۱۳۹۷ at ۱:۵۱ ق.ظ - پاسخ

  من از سیدموسوی هستم ولی شجره نامه ای در افغانستان یعنی در جنگ مفقود شده باید چه کاری انجام بدم ممنون

  • مدیر اردیبهشت ۱, ۱۳۹۷ at ۱۲:۴۴ ب.ظ - پاسخ

   سلام علیکم؛ از بنی اعمام پشتی خود سراغ بگیرید اگر آنها شجره نامه داشتند، میتوانید از آن استفاده کنید. با تشکر از شما.

 31. سید کربلائی اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۷ at ۴:۳۱ ب.ظ - پاسخ

  سلام
  مدیرسایت چگونه میتوان از سیدعلیرضارضائی بااین هوش وزکاوت تشکرکردهرسوالی پرسیده میشود جوابگوست ماازاوتشکرمیکنیم

 32. سجاد خرداد ۱۹, ۱۳۹۷ at ۷:۵۲ ق.ظ - پاسخ

  سلام علیکم
  ما در محل زندگی خودمان و در روستای پدری از قدیم بدون هیچ منکری، شهرت به سیادت داریم. ولی متاسفانه شجرنامه در دسترس نیست و در شناسنامه هم سید قید نشده است.
  و اینکه اسم اجدادمو تا بابای پدر بزرگم بیشتر بلد نیستم.
  با این توصیفات آیا امیدی هست که بتوانیم سیادتمان را در شناسنامه ثبت کنیم؟
  باتشکر.

  • مدیر خرداد ۲۶, ۱۳۹۷ at ۱۲:۲۷ ب.ظ - پاسخ

   سلام علیکم در شهرت شما به سیادت شکی نیست، اما برای شجره نامه خیر اسامی کافی نیست باید شجره نامه ای از بنی اعمام پشتی خود اگر در دست هست استفاده کنید.

 33. سید جواد مهر ۸, ۱۳۹۷ at ۱:۰۲ ق.ظ - پاسخ

  سلام و درود . یا علی
  جناب بزرگوار من در کابل زندگی میکنم و نسب نامه در دست دارم که ما را به امام زاده حسین الصغر متصل میسازد و بنام سادات عبیدالی ویا همان سادات مختاری عبیدالی گفته میشویم البته ما از اولاده ایشان در غزنین هستیم اگر امکانش است در مورد مشاهیر این شجره کتابی است آنرا برایم معرفی کنید و از کجا تهیه کنم تا در تحقیق که در رابطه به این موضوع دارم مرا مساعدت نمایی و البته کتاب جناب سید موسی موسوی هلمندی را از کجا میتوانم تهیه کنم ؟
  توفیق بیشتر برای این سایت و موسسه تمنا دارم.تشکر

  • مدیر مهر ۲۷, ۱۳۹۷ at ۷:۵۸ ب.ظ - پاسخ

   سلام علیکم
   شما میتوانید کتاب سراج الانساب تالیف سید مهدی رجائی را از کتابفروشی های قم تهیه کنید.
   با تشکر از شما

 34. روح الله آبان ۱۹, ۱۳۹۷ at ۱۱:۲۳ ق.ظ - پاسخ

  با سلام خدمت مدیریت سایت و سید بزرگوار جناب آقای رضایی
  اینجانب طبق تحقیقات و قراین بدست آمده از نوادگان سیدکافی واقع در خضرآباد یزد می‌باشم طبق تحقیقات یکی از علمای منطقه ما سید کافی دو پسر بنام های کبیر و سعید داشته است و سعید به منطقه مروست رفته است و بنا به دلایلی حالا یا تقیه و ترس سبلدتش را مخفی نموده است حال خواهش من از شما اینست که آیا میتوانید شجره نامه ای از سعید فرزند کافی برای ما پیدا کنید .ناگفته نماند در سایت امامزادگان اشاره شده است که سید کافی فقط فرزندی بنام کبیر داشته است
  طبق گفته عالم منطقه ما نسب بنده به این شکل است رو حاله ال بن علی بن حسین بن احمد بن امراله بن نصرالله بن امراله بن حسین بن میرزا بن حاجی بن محمد علی بن کنعان بن سعید بن کافی
  با تشکر از شما

 35. روح الله آبان ۱۹, ۱۳۹۷ at ۱۱:۲۴ ق.ظ - پاسخ

  البته اگر اطلاعاتی درخصوص حاکم بر سادات در حدود ۴۰۰ پیش در منطقه یزد یا مروست دارید بفرمایید

 36. روح الله آبان ۱۹, ۱۳۹۷ at ۱۱:۲۷ ق.ظ - پاسخ

  ببخشید پیرو مطلب قبلی منظورم فشار حاکم بر سادات بود

 37. رحمتی اسفند ۲۷, ۱۳۹۷ at ۱۰:۲۶ ب.ظ - پاسخ

  سلام عرض ادب خدمت مدیرسایت وآقای رضایی گرامی
  بنده یکی ازسادات جعفری ولایت غزنی هستم که نسب ما ۴۰پشت ازطریق سیدمیرعلیشاه بن سیدحسن( دنوچه )بن سیدمحمد بن اسماعیل ثانی بن علی بن اسماعیل عرج بن اماجعفرصادق ع میرسد
  اکرشمالطف کنید دقیق تر معلومات دهید ممنون میشم
  ودرضمن چکونه این نسل وارد افغانستان شده ودرکدام عصر و زمان
  تشکر

 38. سیدعلیرضا رضائی دی ۲, ۱۳۹۶ at ۱:۱۴ ب.ظ - پاسخ

  بسمه تعالی
  سلام
  کسیکه امامت حضرت موسی بن جعفرع وائمه اطهاریعنی ۱۲امام راقبول نداشته باشندومخصوصاامامت
  حضرت مهدی عج راچه شیعه ای بایدحرف پیامبراسلام ص راکه جانشینانم ۱۲نفرنداول حضرت علی ع دوم آخرآنهاحضرت مهدی عج بیچاره آنانکه برای دوروزدنیا شیعه راقطعه قطعه کردندوگمراه شدن فقط ۱۲امام وبس

فرستادن دیدگاه »

برای صرف‌نظر کردن از پاسخ‌گویی اینجا را کلیک کنید.

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin